Aqua sportief en bewegen in water

Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.

De bewegingsactiviteit Aqua Sportief Bewegen in Water bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. De lessen worden gegeven door gekwalificeerde begeleiders. En zijn voor iedereen zowel dames als heren die actief willen bewegen. Na afloop van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig met andere bezoekers sociale contacten op te bouwen en te onderhouden. De kosten voor Aqua Sportief Bewegen in Water bedraagt €15.00 per maand. De betaling gebeurt door middel van een automatische incasso, waarvoor u een machtiging verleent.

Aqua Sportief Bewegen in Water wordt gegeven:

Maandag van 13.15 – 14.15 uur en 14.15– 15.15 uur in zwembad “de Brink” Zelhem
Iedereen die belangstelling heeft kan enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het bevalt.

Voor meer informatie over Aqua Sportief Bewegen in Water kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Zelhem, tel. 0314-622074 of via info@welzijnzelhem.nl