Bewegen voor ouderen

Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten.
De bewegingsactiviteit Fit door Bewegen bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen wordt vaak gebruik gemaakt van allerlei materialen en muziek. De lessen worden zo gegeven dat iedereen op zijn of haar eigen niveau mee kan doen. Ook als u eerder weinig of niet aan sport hebt gedaan kunt u meedoen. De lessen wordt gegeven door gekwalificeerde begeleiders. En zijn voor iedereen zowel dames als heren die actief willen bewegen. Na afloop van de les is er gelegenheid om iets te drinken of gezellig met andere bezoekers sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

De kosten voor Fit door Bewegen bedraagt € 12,50 per maand. De betaling gebeurt door middel van een automatische incasso, waarvoor u een machtiging verleent. Fit door bewegen wordt gegeven op:

Maandag 10.30 – 11.15 uur in Dorpshuis De Korenaar Halle
Dinsdag 2 groepen van 09.45 – 11.30 uur en van 11.00 – 11.45 uur in de Oranjehof Zelhem.
Iedereen die belangstelling heeft kan enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het bevalt.

Voor meer informatie over Fit door bewegen kunt u contact opnemen met Stichting Welzijn Zelhem, tel. 0314-622074 of via info@welzijnzelhem.nl