Kunst

De Stichting Welzijn Zelhem biedt Zelhemse kunstenaars de gelegenheid hun kunststukken te exposeren in de Oranjehof. Er zijn inmiddels veel verrassende exposities geweest. We nodigen en dagen kunstenaars gaarne uit hun kunststukken in de Oranjehof te exposeren. U kunt hierover contact Henk van Zuilekom (tel. 0314-622298) bestuurslid van de Stichting Welzijn Zelhem.