Welkom bij de Stichting Welzijn Zelhem

U bent van harte welkom op de website van De Stichting Welzijn Zelhem. Op deze website vindt u informatie over de stichting, de Oranjehof, seniorenopvang, activiteiten, cursussen, service en links naar o.a. sociale teams, zorginstellingen en organisaties.

Welkom

Stichting Welzijn Zelhem

Doelstelling van de Stichting Welzijn Zelhem:

Het bevorderen van een gezamenlijk en samenhangend welzijnsbeleid voor alle inwoners en de bevordering van een zelfstandige leefwijze van inwoners in de samenleving. Dit zowel voor zelfstandig wonende als voor bewoners van tehuizen, één en ander met eerbiediging van de eigen identiteit van de organisaties die ook op dit terrein werkzaam zijn. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben over onze website of dat u van mening bent dat een verwijzing (link) naar uw organisatie past in deze context dan kunt u contact opnemen met ons. 

ACTIVITEITEN

Oranjehof

De Stichting Welzijn Zelhem exploiteert de Oranjehof als een ontmoetingscentrum waar een veelvoud aan activiteiten plaatsvinden, juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige en gemoedelijke sfeer.

Daarnaast heeft de Oranjehof een maatschappelijke en sociale functie. Dit mede door de bloedafnames en oogmetingen door het Slingeland Ziekenhuis, de rijbewijskeuringen voor 75 jaar en ouder en de inloopspreekuren van het Sociaal Team, de gebiedsambtenaren, de wijkagent en ProWonen.

Verder is de Oranjehof beschikbaar voor de expositie van kunstenaars.

De Oranjehof is eveneens in overleg en in beperkte mate beschikbaar voor andere activiteiten (vergadering, kleinschalige bijeenkomsten) voor de doelgroep, organisaties, verenigingen, e.d.

Informatie over de datums van deze activiteiten vindt u in onze agenda.

Koffieochtend

Op elke maandag- en donderdagochtend is er vanaf 10.00 tot 11.00 uur een koffie inloopochtend in de Oranjehof.

Bingo

Op elke eerste dinsdagavond van de maand van 19:30 – 22:00 uur wordt er Bingo gespeeld in de Oranjehof. 

Open tafel​

Zien eten, doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten! Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer.

Spelavond

Zien eten, doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten! Juist om mensen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer.

Fit door bewegen

De bewegingsactiviteit Fit door Bewegen bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen. Bij de oefeningen….

Koersballen

Deze activiteit is elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur in de Oranjehof. Kosten voor deelname bedraagt € 1,00 per persoon per keer. 

Bewegen in Water

De bewegingsactiviteit Aqua Sportief Bewegen in Water bevat een gevarieerd scala aan bewegingsvormen.

Jeu de boules

Zo lang als het weer het toelaat, wordt elke woensdagmorgen en -middag jeu de boules gespeeld op de baan voor De Brink.

ACTIVITEITEN

Sport en Spel

Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. 

Het maakt fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te ontmoeten

Informatie over de datums van deze activiteiten vindt u in onze agenda.

ACTIVITEITEN

Overige activiteiten

Informatie over de datums van onderstaande deze activiteiten vindt u in onze agenda.

Oranjehof Speciaal

Het afwisselende programma bepaalt het karakter van de middag, het ene moment amusement, een ander moment informatief / inhoudelijk, maar het kan ook een belevenis zijn door samen te eten of het spelen van spel.

Fietsgroep

Wekelijks wordt in de maanden april t/m oktober op dinsdag of donderdag een fietstocht uitgezet. De 15 km. fietstocht bedragen max. 18 km. De 25 km. bedraagt max. 28 km. De dagtocht bedraagt ca. 45 km. 

Cursussen

De Boerderij en de Oranjehof (St. Welzijn Zelhem) hebben haar computer, tablet en iPad cursussen en activiteiten samengebundeld in één organisatie Leercentrum SeniorWeb Zelhem.