Oranjehof

Sociaal Team

Voor vragen op het gebied van begeleiding, zorg, welzijn of werk, kunt u contact zoeken met de sociale consulenten van de Sociale Teams in de Gemeente Bronckhorst.

De gemeente Bronckhorst beschikt over vijf teams die hét aanspreekpunt zijn voor alle inwoners, jong en oud, die een vraag hebben op het gebied van begeleiding en zorg, welzijn of werk.

Sociaal Team Bronckhorst Oost: Zelhem en Halle

Locatie: Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41, 7021 CD ZELHEM

Bereikbaarheid: zowel telefonisch als inloop.

Maandag: 8.30 – 12.30 uur.

Dinsdag: 13.00 – 17.00 uur.

Vrijdag 13.00 – 17.00 uur.

Woensdag en vrijdag: alleen op afspraak.

Telefonisch bereikbaar. O575-750250

Oranjehof

Gebiedsambtenaar

Inwoners en organisaties in Bronckhorst hebben zoveel goede ideeën, maar weten niet altijd hoe ze die ideeën kunnen uitvoeren.

Gebiedsambtenaren, hebben de taak meer contact te zoeken in de kernen en een schakel te zijn in de samenleving, tussen inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeente. Ze kunnen u de weg wijzen naar geschikte locaties, mogelijke samenwerkingspartners, financieringsmogelijkheden, etc.

Daarbij bepalen zij niet wat er gaat gebeuren in uw woonomgeving, dat doet u als inwoner of organisatie zelf. Maar de gemeente is graag betrokken, draagt een steentje bij, en waar wij verplichtingen hebben vervullen wij die natuurlijk.

Gebiedsambtenaren Bronckhorst Oost: Zelhem en Halle zijn telefonisch bereikbaar. O575-750250

Oranjehof

Wijkagent

Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur is er een inloopspreekuur bij de wijkagent in de Oranjehof

Oranjehof

ProWonen

Iedere woensdagmorgen van 10:00 – 12:00 uur is er een spreekuur van de wooncorporatie ProWonen